10 lat na rynku

W czasie ponad 10 letniej nieprzerwanej aktywności organizacyjnej, Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych zdołało ugruntować swoją pozycję oraz rozpoznawalność na rynku promocji towarów i usług w obszarze służb mundurowych.

Do głównych form aktywnej działalności na rzecz członków i ich oczekiwań w pierwszej kolejności zalicza się przedsięwzięcia o charakterze prezentacyjno–wystawienniczym oraz szkoleniowym:

  • wspólne prezentacje osiągnięć produkcyjnych, usług i technologii poszczególnych członków pod patronatem Stowarzyszenia na organizowanych w Polsce targach branży mundurowej i militarnej;
  • ustawiczne doskonalenie i uzupełnianie wiedzy podczas systematycznie organizowanych sesji szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych, kodyfikacji wyrobów i towarów dostarczanych dla wojska oraz procedur nadawania certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa przemysłowego we współpracy z powołanymi do tego celu instytucjami;
  • nagradzanie innowacyjnych i nowoczesnych produktów usług i technologii mających potencjalne zastosowania w obszarach bezpieczeństwa zbiorowego w czasie cyklicznie organizowanego corocznie o zasięgu ogólnopolskim Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa”
  • organizowanie misji zagranicznych dla zainteresowanych członków Stowarzyszenia oraz firm współpracujących ze Stowarzyszeniem.