Działalność

Cele działalności Stowarzyszenia

  1. rozwój rynku dostaw i usług dla służb mundurowych,
  2. poprawa jakości i zakresu dostaw towarów i usług dla służb mundurowych,
  3. upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie dostaw towarów i usług dla służb mundurowych,
  4. dbanie o przestrzeganie standardów etycznych i kupieckich w zakresie dostaw towarów i usług dla służb mundurowych i prowadzenie tej działalności w warunkach równoprawnej konkurencji,
  5. dbanie o dobre imię i renomę oraz rozwijanie atmosfery zaufania do rynku dostaw towarów i usług dla służb mundurowych,
  6. organizowanie platformy współpracy uczestników rynku dostaw towarów i usług dla służb mundurowych,
  7. reprezentowanie interesów rynku dostaw towarów i usług dla służb mundurowych wobec organów państwowych i samorządowych, innych instytucji oraz osób fizycznych i prawnych,
  8. zapewnienie prowadzenia działalności w zakresie dostaw towarów i usług dla służb mundurowych z poszanowaniem środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego,
  9. propagowanie wiedzy o rynku dostaw i usług dla służb mundurowych.