O Stowarzyszeniu

O nas

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych ( SdnRSł.M ) jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zainteresowanych wspieraniem jego celów statutowych. SdnRSł.M to organizacja non-profit działająca na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989 r. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami). Skupia w swoich szeregach przedstawicieli firm polskich, których obszar własnej aktywności gospodarczej realizowany jest min. poprzez przedstawianie oferty produkcyjno-usługowej również resortom służb mundurowych, konstytucyjnie odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne naszego kraju.

Historia i teraźniejszość

Stowarzyszenie pierwszy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy uzyskało dnia 1 września 2004 roku. Jego pierwotna nazwa brzmiała Stowarzyszenie na Rzecz Dostaw Towarów i Usług dla Wojska i Straży Granicznej.

Inicjatorem powołania do życia organizacji był Pan Roman Pikuła, aktywny działacz na rzecz samorządu gospodarczego w Polsce, jak również promotor wielu inicjatyw społeczno-gospodarczych w mieście Bydgoszczy.

Ówczesny Zarząd działał w składzie:

 • Zbigniew Koziorowski – prezes Zarządu

Członkowie Zarządu:

 • Roman Pikuła – wiceprezes
 • Mieczysław Walkowiak - wiceprezes
 • Zbigniew Brągoszewski
 • Stanisław Dominik
 • Marek Stanisławski
 • Wiesław Wyżycki

Siedziba Biura Stowarzyszenia mieściła się w Bydgoszczy przy ulicy Hetmańskiej nr 38.

Na przełomie lat 2006/2007 nastąpiła reorganizacja planów działania i składu władz Stowarzyszenia. Biuro nadal pozostało w Bydgoszczy, lecz lokal przeniesiony został na ulicę Jagiellońską 2.

Do nowych władz zostali wybrani:

 • Jan Andrzej Ligus – prezes Zarządu

Członkowie Zarządu:

 • Zbigniew Koziorowski
 • Waldemar Nowak
 • Stanisław Dominik
 • Grzegorz Rudowicz

Aktualnie siedziba Biura Stowarzyszenia mieści się w Bydgoszczy, przy ulicy Wełniany Rynek 9/5b