Zarząd

Prezes 

Jan Andrzej Ligus

Wiceprezes

Andrzej Górecki

Członek

Janina Ulińska


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia


Janusz Michalski


Radosław RogowskiFranciszek Siegień